تقاضای قصاص

ماهرخ پرسیده است :

در چه صورتی اولیای دم پس از مرگ مجنی علیه نمی توانند تقاضای قصاص نمایند؟

مشاهده پرسش »
کوچک شدن کو هها

طناز پرسیده است :

آیا کوه ها می توانند کوچک شوند؟

مشاهده پرسش »
ترد کردن گوشت

محمد پرسیده است :

برای ترد کردن گوشت یخ زده چه بایستی کرد ؟

مشاهده پرسش »

بین سوال ها جستجو کنید » مشاهده ادامه لیست پرسش ها » به سوال ها پاسخ دهید » سوال بپرسید »

مقالات ویژه