بهارک پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
سوره های مکی و مدنی
تعداد سوره های مکی و مدنی قرآن چقدر است ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • لیلا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    سوره های مکی وتعداد آنها : (بزرگترین سوره مکی : سوره شعراء با 226 آیه و آخرین سوره مکی : سوره مطففین ) آیات و سوره هایی که قبل از هجرت نازل شد و 86 سوره می باشد ( سیزده سال رسالت پیامبر اسلام (ص) در مکه )سوره های مدنی و تعداد آنها : (بزرگترین سوره مدنی و اولین آن : سوره بقره با 286 آیه و کوچکترین سوره مدنی : سوره نصر با 3 آیه ) ایات و سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده و 28 سوره می باشد (رسالت پیامبر اسلام ده سال بعد ازهجرت درمدینه ادامه داشت .)

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >