صنم پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
هندوانه رسیده
برای اینکه هندوانه رسیده را تشخیص دهیم چه کنیم ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • هانی پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    مي توانيد از دو روش استفاده کنيد 1 - دو دستتان را در دو طرف هندوانه قرار دهيد، و فشار دهيد اگر صدايي از آن به گوش رسيد هندوانه رسيده است. 2 - با انگشت به هندوانه ضربه بزنيد اگر صداي طبل مانند و بلندي داشت هندوانه رسيده است.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >