ترانه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
رنگ پوست
چرا رنگ پوست مردم باهم فرق دارند؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مونا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    پوست خیلی از انسان ها سفیداست.مردم سفید پوست از مناطق شمالی آمده اند ومردم سیاه پوست ازنقاط گرمسیر دنیا درشرق مردمی وجود دارند که رنگ پوست آنها تاحدودی زرد است چون انسان به تمام نقاط دنیا مهاجرت کرده است ومرتب ازجایی به جای دیگر رفته است به همین دلیل شما رنگ های متفاوت پوست را درهر نقطه ی دنیا می توانید ببینید.شاید دلیل تفاوت پوست به خاطر آب و هوا باشد مردم کشور های آفتابی دارای رنگ پوست تیره تری نسبت به مردمی هستند که درکشور های سرد زندگی میکنند.رنگ پوست ارثی هم می تواند باشد است .

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >