اکرم پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
هنرهای جهان
هنرهای جهان به ترتیب کدامند ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • ویدا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

    هنر اول : موسیقی هنر دوم : رقص هنر سوم : نقاشی هنر چهارم : هنرهای تجسمی هنر پنجم : ادبیات هنر ششم : تئاتر هنر هفتم : سینما

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >