مهربانو پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
خُر و پف
تو خواب خیلی خُر و پف می کنم به نظرتون واسه کم کردن یا از بین بردنش چه کار کنم؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  قرص خواب آور نخور

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  آب نمک قرقره کن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  قبل از خواب غذای سنگین نخورید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  گرفتگی بینی خود را کنترل کنید.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  قهوه بیش از حد نخور

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  با دهان شوی نعنایی دهنتون را غرغره کنید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  اگر هوای اتاقی که توش هستین خشکه ، از یک دستگاه بخور استفاده کنید.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  ازخوردن الکل و مشربات الکلی دوری کنید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  روی بینی تان چسب مخصوص بزنید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

  اگر اضافه وزن دارید از وزن خودتون کم کنید

  پاسخ جالبی بود
< ۱ ۲ >