مریم پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
ریشه اطراف ناخن
اطراف ناخنام ریشه می کنه،چه پیشنهادی دارید تا این مشکل واسم پیش نیاد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  با قیچی کوتاه کن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  ناخنتون را بیش از اندازه کوتاه نکنی

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  روی محلی که ریشه افتاده چسب بگیرید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  دستانتان را زیاد نشویید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  با دستت ریشه هارو نکن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  از براق کننده ناخن یا لاک شیمیایی استفاده نکنید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  دستتان را با آب وصابون روزی چند بار بشورید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  شبها کرم مرطوب کننده بزن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  با الکل محل ریشه در آمده را با شستن یا بتادین ضد عفونی کنید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مواظب باشید وسایل تیز با محل ریشه برخورد نکنه

  پاسخ جالبی بود
< ۱ ۲ >