کامران پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
خشکی گردن
صبح ها گردنم خشکه به طوری که نمی تونم تکونش بدم ،میشه کاری کرد که دیگه اینطوری نشه؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  گردنتونو گرم نگه دارین

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  هر روز دوش آب داغ بگیرین

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  ورزش گردن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  روزانه مقداری روی زمین دراز بکشید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  من پیشنهاد میکنم که موقع خواب زیر سرتون بالش نرم بگذارید

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  پماد مسکن وگرم کننده به گردنتون بزنید مانند رزماری

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  گذاشتن چند قطعه یخ در بین پارچه به مدت 20 دقیقه روی محل درد، می تواند موثر باشد

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  از خوابیدن روی شکم خودداری کنید.این نوع خوابیدن، فشار زیادی به گردن وارد میکنه

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  با روغن بادام روی گردنتون ماساژ دهید

  پاسخ جالبی بود
< ۱ >