شیرین پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
کبوتران
کسی در مورد کبوترها اطلاعاتی داره ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  بعضی از کبوتران نر می توانند با 3یا 4 کبوتر جفت شوند و با آن ها تولید مثل کند!!!!!!

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  اگر در جایی که کبوتر تخم میگذارد، فضله ی کبوتر برای مدت طولانی و زیادباشد در زیر فضله ها کرم هایی تشکیل میشود که میتواند جوجه های کبوتر که به اندازه ی یک مشت باشند به طور کامل بخورند

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  اگر کسی که زبانش میگیرد ( لکنت زبان دارد) به او تخم کبوتر بدهند لکنتش برطرف میشود

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  بعضی از کبوتران نر بعد از جدا کردن آنها از جفت خود سکته میکنند و قلب آن ها می شکند و سینه ی آنها پر از خون میشود! :)))) حساسن خیلی

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  اگر در جای خارج شدن فضله ی کبوتر فلفل قرمز بزنید ساعت و سرعت کبوترنزدیک دو برابر می شود. :))))))))))))))))))

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  اگر به پنجه ی کبوتر که در زیر دمش قرار دارد ضربه ای محکم واردشود اگر نر باشد نمی تواند نطفه به جفت خود برساند و اگر ماده باشد نمی تواند تخم بگذار

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کبوتر ماده اگر تنها و دور از هم جنسان خود باشه ،نمی تونن تخم بزارن ، امّا اگر خودشو تو آینه ببیند به تصور اینکه کبوتر دیگری وجود دارد تخم می گذارد

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کبوتر تنها پرنده ای است که با مکیدن آب می نوشد پرندگان دیگر برای قورت دادن آب مجبورند سرشان را بالا بگیرند مطمئنم ککه کسی اینو نمیدونسته

  پاسخ جالبی بود
< ۱ >