شیوا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
کانگورو
کسی در مورد کانگوروها چیزی میدونه ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کانگوروها نمی توانند به سمت عقب راه بروند

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کانگورها خودشان را با پنج انگشت پنجه ‌شان تمیز می‌کنن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  دو پای عقبی کانگورو اونقدر قوی است که میتواند با سرعت 48 کیلو متردر ساعت رو بدود

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کانگوروها در هر بار پریدن حدود 3 متر به هوا بلند می‌شوند و 9 متر به جلو می‌پرند.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کانگوروها 15 سال عمر میکنن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  کانگوروها ، برگ‌ها، شکوفه‌ها و شاخه‌های درخت‌ها را می‌خورند، اما غذای مورد علاقه‌شان علف تازه است.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  قد بچه کانگورو تازه متولد شده حدود 2/5 سانتیمتره

  پاسخ جالبی بود
< ۱ >