فرح پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
مورچه
شما اطلاعات عجیب غریبی راجب مورچه ها دارین ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه ها همیشه بر روی سمت راست خود سقوط می کنند

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه ها شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی می شمارند.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  8800 نژاد مختلف مورچه در جهان وجود دارد و تعداد تمام مورچه های جهان به یک میلیون میلیارد می رسد

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه ها نمیخوااااااااااااااااااااااابن

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه کارگر تا ۵ سال و مورچه ملکه تا ۲۵ سال عمر میکند. انقدر که بیچاره کار میکنه

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه نسبت به بدنش بزرگترین مغز را دارد.

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  وزن کل انسان های جهان با وزن کل مورچه های جهان حدودا برابر است

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه ها می توانند مسیر لانه را به دیگر مورچه ها نشان دهند

  پاسخ جالبی بود
 • eilen پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۷ اسفند ۱۳۹۲

  مورچه غذایش را نمی جود بلکه آن را خرد و با آب دهانش خیس کرده و می خورد

  پاسخ جالبی بود
< ۱ ۲ >