لیلا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
گذشت شاکی
گذشت شاکی نسبت به متهم چه شرایطی باید داشته باشه؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • mahboob پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نمی شود.هم چنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >