شهین پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
متضررین
هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب و موقوفی به چه صورت انجام میگیره ؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • حميدرضا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی تعقیب جزایی با شکایت هر یک از متضررین شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >