کیان پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
حق گذشت
آیا حق گذشت قابل انتقال به ورثه می باشد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • ali پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >