شراره پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
عفو
عفو و یا تخفیف مجازات محکومان بر عهده چه کسی است؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مرجان پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 24 قانون مجازت اسلامی در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه بر عهده مقام رهبری است.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >