فروغ پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
معلق کردن
معلق کردن چه نوع مجازات هایی و برای چه مدت زمانی امکان پذیر است؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مهرانگیز پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی معلق کردن مجازات های تعزیری و بازدارنده با وجود داشتن شرایط خاص برای مدت 2 تا 5 سال امکان پذیر است.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >