لادن پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
آزادی مشروط
آزادی مشروط در چه شرایطی و به چه افرادی اعطاء می گردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مهدی پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند در صورت داشتن شرایطی من جمله 1-هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2-هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. 3-هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >