امین پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
حکم آزادی
صدور حکم آزادی مشروط به پیشنهاد چه کسی صورت می گیرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مریم پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر صورت می گیرد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >