بردیا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
جرایم متعدد مجرم
در جایی که مجرم جرایم متعددی انجام داده مجازات به چه صورت انجام می پذیرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • ژاله پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >