پارسا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
اشتباه قاضی
اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرری بر شخصی وارد گردد چه مسئولیتی دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مستانه پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می گردد و در مورد ضرر معنوی چنان چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >