سعید پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
زنا
زنا در چه صورت موجب حد میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • تکتم پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی در صورتی که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم موضوع نیز آگاه باشند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >