فرید پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
حد زنا
در چه مواردی حد زنا رجم می باشد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • سپیده پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 83 قانون مجازات اسلامی : الف)زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند. ب)زنای زن محصنه با مرد بالغ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را داشته باشد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >