سایه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
تکرار زنا قبل از حد
آیا تکرار زنا قبل از اجرای حد موجب تکرار حد میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • شهلا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازات ها از یک نوع نباشند مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد قبل از رجم زانی حد جلد جاری می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >