روجا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
محکوم به چند حد
هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود به چه صورت حد برای او اجرا میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • سهیلا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 98 قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد بنا براین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول حد جلد و بعد حد رجم جاری می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >