شیلا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
اجرای حد جلد
حد جلد چگونه اجرا میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • حدیث پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 100 قانون مجازات اسلامی حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی که پوشاکی جزء ساتر عورت ندارد و تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده می شود و تازیانه را به زن زانی در حالی میزنند که زن نشسته و لباس هایش به بدنش بسته باشد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >