پونه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
ساقط شد حد رجم
حد رجم در چه صورتی ساقط میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • شهین پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که درآن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >