سمیه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
حد مسکر
حد مسکر بر چه کسی ثابت می شود؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • محدثه پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 166 قانون مجازات اسلامی بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >