شادی پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
حد شرب مسکر
حد شرب مسکر چگونه و به چه میزانی می باشد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • امیر علی پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی حد شرب مسکر 80 تازیانه می باشد که مطابق با ماده 176 قانون مجازات اسلامی مرد را در حالی که ایستاده و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباس هایش به بدنش بسته باشد تازیانه می زنند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >