احمد پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
ساقط شدن حد مسکر
در چه شرایطی حد مسکر ساقط میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • fabio پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 181 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نمی باشد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >