sajjad پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
تکرار شرب خمر
تکرار شرب خمر پس از اجرای حد چه تاثیری بر حد مسکر دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • negin پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 179 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و بعد از هر بار حد بر او جاری گردد در مرتبه سوم کشته می شود.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >