شیوا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
مصلوب کردن محارب
مصلوب کردن محارب به چه صورت انجام میگیرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • سهیلا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی: الف-نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد. ب-بیش از سه روز بر صلیب نماند و اگر در اثناء سه روز بمیرد پایین آورده می شود. ج-اگر بعد از سه روز زنده ماند نباید او را کشت.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >