ستاره پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
اثبات سرقت حدی
سرقت حدی چگونه ثابت میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • ساناز پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 199 سرقت حدی با دو مرتبه اقرار یا شهادت دو مرد عادل یا علم قاضی ثابت می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >