مهرگل پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
اکراه در قتل
اکراه در قتل چه تاثیری بر مجازات دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • hoda پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل و یا دستور به قتل رساندن دیگری مجوز قتل نمی باشد بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری نمایند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >