سیمین پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
قتل
اگر اکراه شونده در قتل طفل غیر ممیز یا مجنون باشد اکراه چه تاثیری بر مجازات قتل دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • عارف پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق تبصره 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >