کیوان پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
مجازات قتل
اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد اکراه چه تاثیری بر مجازات قتل دارد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • آراد پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی طفل ممیز قصاص نمی شود بلکه عاقله باید دیه او را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >