کیوان پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
قتل مشترک
هرگاه چند نفر مشترکا باعث قتل شوند آیا میتوان همه این افراد را قصاص کرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • سجاد پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 212 قانون مجازات اسلامی هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص نماید و درصورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند به هر کدام دو سوم دیه و اگر چهار نفر باشند به هر کدام از آنها سه چهارم دیه را باید بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >