امیر پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
تحقق شرکت در قتل
شرکت درقتل چه زمانی تحقق پیدا می کند؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مستانه پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک از آنها به تنهایی کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >