سورنا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
قاتل
اگر کسی جراحتی بر فردی وارد کند به نحوی که مجروح را در حکم مرده قرار داده در این حال شخص دیگری این کار را انجام دهد و باعث مرگ وی گردد در اینصورت کدام فرد به عنوان قاتل محسوب می گردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
 • نیکو پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

  طبق ماده 217 قانون مجازات اسلامی نفر اولی قاتل و از نفر دوم دیه جنایت بر مرده اخذ میگردد.

  پاسخ جالبی بود
 • سید علی پاسخ داده :
  تاریخ ارسال سوال : ۲۹ آبان ۱۳۹۳

  پاسخ نیکو جای بسی تامل دارد زیرا نفر دوم موجبات مرگ را فراهم آورده و در این صورت با نظر پزشکی قانونی وارد کننده ضربه منجر به مرگ قاتل و دیگری مجازات ایراد صدمه بدنی را تحمل خواهد کرد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر دهد که ضربات متعدد موجب مرگ گردیده هر دو نفر محکوم به مشارک در قتل هستند

  پاسخ جالبی بود
< ۱ >