کامران پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
قاتل دیوانه
اگر دیوانه ای مرتکب قتل گردد آیا قصاص می گردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • صابر پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قتل خطایی محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله انها دیه قتل خطایی را به ورثه مقتول بپردازد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >