سمر پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
قتل دیوانه
هر گاه عاقلی دیوانه ای را به قتل برساند آیا قصاص می گردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • رسول پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 222 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بپردازد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه شده موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >