فرید پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
اثبات قتل
قتل در دادگاه چگونه اثبات میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مهتاب پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 231 قانون مجازات اسلامی: 1-اقرار اگر چه یک مرتبه باشد. 2-شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی. 3-قسامه. 4-علم قاضی.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >