فریبا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
مدعی قتل عمد
چه زمانی مدعی قتل عمد باید از طریق قسامه ادعای خود را ثابت نماید؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • فرهاد پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 240 قانون مجازات اسلامی هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی قتل باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت نماید.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >