شراره پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
لوث قتل عمد
در موارد لوث قتل عمد چگونه ثابت میگردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • پیچک پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 248 قانون مجازات اسلامی قتل عمد با قسم 50 نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >