سینا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
تکرار قسم
در چه شرایطی قاضی تکرار قسم را برای اجرای قسامه می پذیرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • ali پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 249 قانون مجازات اسلامی قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه 50 نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او 50 نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند هم چنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی علیه احراز نماید.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >