محدثه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
فرار قاتل
هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد مجازات قتل ارتکابی چگونه اجرا می گردد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • محمود پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 260 قانون مجازات اسلامی پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل می گردد که باید از مال قاتل پرداخت شود و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشاوندان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >