ایمان پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
اولیا دم
چه کسانی به عنوان اولیاء دم محسوب می گردند؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • فریبا پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتول هستند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >