شیلا پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
متعدد بودن ولی دم
در صورتی که ولی دم متعدد باشند و برخی خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند چه اقدامی صورت می گیرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • حدیث پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ولی دم متعدد باشند موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از اولیاء دم خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه باشند خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیا دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >