حنانه پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
نداشتن ولی
اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد که به عنوان ولی دم عمل کند چه اقدامی صورت می گیرد؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • شایان پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رییس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >