ماهرخ پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
تقاضای قصاص
در چه صورتی اولیای دم پس از مرگ مجنی علیه نمی توانند تقاضای قصاص نمایند؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مهرانگیز پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی هر گاه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می گردد.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >