شراره پرسیده است :
تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲
مسئول پرداخت دیه
چه کسانی مسئول پرداخت دیه هستند؟
برگشت پاسخ دهید
پاسخ های داده شده به این سوال:
  • مسعود پاسخ داده :
    تاریخ ارسال سوال : ۸ اسفند ۱۳۹۲

    طبق ماده 304 قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

    پاسخ جالبی بود
< ۱ >